CLUB SEGCAT

Aprofita les Ofertes i Avantatges de ser Membre del Sindicat

Si ets una empresa que vol oferir els seus serveis, contacte amb nosaltres!

Càrtel dels Fabricants de Vehicles

Des del Sindicat Nacional de Seguretat de Catalunya – SEGCAT volem informar als nostres Afiliats/des i famílies que s’ha constatat l’existència d’una infracció del Dret de la competència que ens pot afectar a tots aquells que tenim un cotxe.

Des del SEGCAT hem arribat a un acord amb un bufet d’advocats que col·labora amb Requena & Mazzoni Advocats, per representar els nostres Afiliats/des i els seus Familiars, tenint en compte que SEGCAT en aquest procés no guanya res a canvi, tan sols posa en contacte els Afiliats/des amb el bufet perquè defensin els seus interessos entenent que vol donar un servei integral als seus Afiliats/des i Familiars.

Parlem del CÀRTEL DELS FABRICANTS DE VEHICLES que afecta tots els propietaris de gairebé totes les marques de vehicles generalistes i algunes considerades com de luxe adquirits des del 2006 al 2013.

Després de les investigacions tècniques realitzades a les diferents seus de les marques i distribuïdores comercials acusades, es va percebre que els intercanvis d’informació podien suposar un sobrecost imposat en els processos de vendes de vehicle, així com dels serveis de postvenda. Un alt percentatge dels consumidors finals o clients que n’han fet ús poden estar afectats per aquestes pràctiques que alteren el preu normal de les coses i perjudiquen la competència.

El mes d’octubre passat el Tribunal Suprem va confirmar múltiples Sentències dictades fins a aquest any.

L’Alt Tribunal confirmà la Resolució de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència i és inqüestionable que un intercanvi d’informació d’aquestes característiques és nociu per a la competència.

En definitiva, els afectats per aquest Càrtel són aquelles persones que hagin tingut transacció comercial amb les marques sentenciades durant el seu període d’activitat, és a dir, hagin adquirit un vehicle d’aquestes marques o hagin fet ús del servei postvenda ofert des del 2006 al 2013.

De moment, per part de l’esmentat bufet, s’està duent a terme una anàlisi exhaustiva sobre aquest càrtel, en concret, els terminis de prescripció de les accions dels perjudicats, el tipus de reclamació que cal fer, la valoració del perjudici sofert i, en aquest sentit, volem transmetre’t que els equips pericials estan calculant un sobrepreu estimat d’entre el 10% i el 20%, cosa que comportaria entre 2.000 i 2.500 euros de dany per vehicle assumint un cost d’adquisició de 20.000€ per vehicle de mitjana, més els interessos legals. Cada cotxe afectat és una possible indemnització per al comprador perjudicat.

Per als Afiliats/des del SEGCAT hi haurà unes condicions especials en matèria d’honoraris i costos per aquesta reclamació. Així, per l’assessorament, la reclamació extrajudicial contra el fabricant i el procediment judicial en primera instància seran el 25% dels imports aconseguits per a cada demandant, i això només si s’obté indemnització.

Aquesta tarifa inclou els drets del procurador i el cost del pèrit econòmic que determinés l’abast de la indemnització que reclamarem en cada cas concret. És a dir que està tot inclòs, sense necessitat d’anticipar cap pagament, per ser afiliat/da del SEGCAT.

Els membres del SEGCAT interessats en la present reclamació seran atesos el més aviat possible per un assessor especialitzat, que resoldrà qüestions senzilles sobre l’abast del càrtel i els orientarà preliminarment sobre les futures reclamacions. Així mateix, se’ls informa sobre la qüestió de les costes processals que, en el cas del càrtel de vehicles i ateses les altes possibilitats de venciment, no considerem que hi hagi un risc elevat de costes processals (s’ha guanyat més del 90% de les reclamacions realitzades fins a la data) però, en cas de pèrdua de la demanda, les costes van a càrrec del denunciant.

La documentació necessària perquè es pugui tramitar la vostra reclamació és la següent:

  • Factura d’adquisició del vehicle (si es va comprar) o pòlissa subscrita per l’entitat financera en cas de lísing o contracte rènting. És el document principal perquè del que es tracta és d’acreditar que es va comprar el cotxe a un concessionari oficial de la marca i el preu que es va pagar per això. És igual si el vehicle era d’ocasió, seminou, de gerència…
  • Fitxa tècnica del vehicle
  • Permís de circulació del vehicle i impost de circulació.
  • Model 576 impost de matriculació.
  • DNI
  • Full d’Encàrrec que signarem entre l’afectat i el despatx d’advocats.
  • CIF i escriptures de constitució d’empresa en cas que sigui propietat duna empresa.

Persona de Contacte:

Manel
Email: organitzacio@segcat.cat

Condicions:

És OBLIGATORI acreditar-se amb el carnet afiliat del SEGCAT, o si no amb l’últim rebut d’afiliat en curs.