Sóm membres del Patronat de la Fundació Mossos d'Esquadra

El Sindicat Nacional de Seguretat de Catalunya, el SEGCAT, va estar present el passat 5 de Maig de 2022 a la constitució de la Fundació Mossos d’Esquadra, formant part del Patronat.

Les Finalitats de la Fundació son:

1)     Coadjuvar a la protecció social dels membres del cos de Mossos d’Esquadra i els seus familiars directes, fins i tot quan hagin estat declarats en situació d’incapacitat o jubilació

2)     Foment i difusió de la cultura de la seguretat i la prevenció

3)     Promoure el coneixement  i reconeixement del cos de Mossos d’Esquadra tant  en l’àmbit nacional com internacional

4)     Promoure els valors propis del cos entre els seus membres i cap a la societat, com ara voluntat de servei, transparència, proximitat, exemplaritat, seny, temprança, responsabilitat, igualtat, diversitat, coratge, imparcialitat, integritat en el marc del respecte als drets i llibertats de totes les persones, sensibilitat social i mediambiental i cooperació entre tots els cossos i forces de seguretat

5)     Fomentar el sentiment de pertinença i prestigi social del cos de Mossos d’Esquadra

6)     El manteniment i divulgació de la memòria històrica del cos de Mossos d’Esquadra

Des del SEGCAT creiem que la Fundació Mossos d’Esquadra a de ser un pilar important pels Membres de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra, per aquest motiu us animem a que formeu part:

El teu col·lectiu et necessita